प्रातः स्मरण मंत्र - कराग्रे वसते लक्ष्मी: Pratah smaran mantra - karagre vasate lakshmiकराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती ।
करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम ॥

समुद्रवसने देवि ! पर्वतस्तनमंड्ले।
विष्णुपत्नि! नमस्तुभ्यं पाद्स्पर्श्म क्षमस्वे॥ २॥

ब्रह्मा मुरारीस्त्रिपुरांतकारी 

भानु: शाशी भूमिसुतो बुधश्च। 
गुरुश्च शुक्र: शनि-राहु-केतवः 
कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम॥ ३॥

सनत्कुमार: सनक: सन्दन: 

सनात्नोप्याsसुरिपिंलग्लौ च।
सप्त स्वरा: सप्त रसातलनि 
कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम॥ ४॥

सप्तार्णवा: सप्त कुलाचलाश्च
सप्तर्षयो द्वीपवनानि सप्त
कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम॥ ५॥

पृथ्वी सगंधा सरसास्तापथाप: 

स्पर्शी च वायु ज्वर्लनम च तेज: 
नभ: सशब्दम महता सहैव 
कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम॥ ६॥

प्रातः स्मरणमेतद यो 

विदित्वाssदरत: पठेत।
स सम्यग धर्मनिष्ठ: स्यात् 
संस्मृताsअखंड भारत:॥७॥

Post a Comment

Previous Post Next Post
loading...